نقد دیدگاه‌های فمنیستی فاطمه مرنیسی
46 بازدید
ناشر: پژوهشگاه بین المللی المصطفی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب آثار مختلف نگارنده مراکشی،‌فاطمه مرنیسی معرفی و جلوه‌های فمنیستی دیدگاه‌های او به نقد کشیده شده است. مرنیسی در آثار مختلف خود، فرازهایی از تاریخ را به تحریف در آورده و آن فرازها را به گونه‌ای بازگو و تحلیل می‌کند که بتواند مستندی برای مدعیات او قلمداد شود. در این کتاب ابتدا به مبانی نظری پرداخته شده و تلاش بر آن بوده تا با تحلیل سیر مواجهه و نقد کتاب مقدس، تقلید برخی مسلمانان از مسیحیان را در نقد انجیل بیان کند. در این راستا ضمن اشاره به دیدگاه‌های برخی از این دست مسلمانان، به تفاوت‌های قرآن کریم با کتاب مقدس مسیحیان و نیز موضوع وحی با تجربه دینی، به اصالت قرآن و آسمانی بودن و نقد ناپذیری آن اشارت رفته است. در سایر فصول کتاب، هر یک از آثار خانم مرنیسی به صورت جداگانه مورد بازخوانی و تحلیل قرار گرفته و تحریف‌هایی که در مورد تفسیر آیات قرآن و یا تاریخ صدر اسلام صورت گرفته نشان داده شده است.