جامعه شناسی فقه
39 بازدید
ناشر: مؤسسه امام خمینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب به تحلیل جامعه‌شناختی احکام امضائی اسلام پرداخته است. در فصل مقدماتی به یکی از رویکردهای جامعه‌شناختی در تحلیل پدیده‌های اجتماعی نظر افکنده و آن‌گاه با تکیه بر همین رویکرد، ضمن شمارش احکام امضائی اسلام در حوزه خانواده، آثار و نتایج اجتماعی آن‌ها را معرفی کرده است. هدف از این کتاب ابتدا دفاع عقلانی از احکام و شریعت اسلامی خصوصاً در حوزه خانواده بوده و در صدد آن است تا زاویه‌ای جدید را در مطالعات جامعه‌شناسی دین باز کند. تحلیل جامعه‌شناسی احکام امضائی خانواده به نوبه خود تحلیل جامعه‌شناسی فقه نیز می‌باشد.